Zbójnicy - Hej bystra woda

Multimedia » Hej bystra woda

Hej bystra woda.

Hej bystra woda. bystra wodziczka, pytało dziewczę o Janicka.
Hej lesie ciemny, wirsku zielony, Ka mój Janicek umilony?

Hej powiadali, hej powiadali, hej ze Janicka porąbali.
Hej porąbali go Orawiany, hej za łowiecki, za barany.

Hej góral pije, hej góral płaci, Hej za góralem płacom dzieci,
Hej placom dzieci, hej płace żona, Hej że górala nima w doma.

Hej mój Janicku, miły Janicku, nie chodź po orawskim chodnicku.
Hej dość ty żeś już nagnał łowiecek, ostań przy dziewczynie kolkowiecek!

Hej dziewce szlocha, hej dziewce płacze: już ze Janicka nie obace.
U orawskiego zamecku ściany Leży Janicek porubany.

 

Odwiedzin: Liczniki

kompmar .net.pl